FUNDACIÓ ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL (AGI)

Compromís amb la igualtat

Treballem la prevenció,  intervenció, formació,  sensibilització i la investigació en l’àmbit d’Igualtat i Atenció a les Dones per a tots aquells col·lectius i persones vulnerables o en risc d’exclusió social

Atenció integral per a dones que han patit o pateixen violència de gènere i els seus fills i filles

Atenció a famílies en situacions vulnerables. Assessorament per a una millor convivència familiar

Programes educatius i formatius de rehabilitació i reinserció per a homes que han exercit la violència

LES NOSTRES ÀREES DE TREBALL

L'ACTUALITAT DE LA FUNDACIÓ

6 de cada 10 nens/es i adolescents pateixen assatjament a les xarxes socials, la majoria de les ocasions a través de coneguts. Pateixen assetjament només per ser dones i joves independement del nivell socieconòmic i del país on visquin.#Masclisme https://ja.cat/kx18W

Inspecció de treball facilita la denúncia de presumptes irregularitats laborals en materia d' igualtat que tothom té dret a denunciar encara que no sigui treballador/a de l' empresa #IgualtatCom denunciar-ho? https://ja.cat/mlfQL

LA FUNDACIÓ AGI COL·LABORA AMB