FUNDACIÓ ASSISTÈNCIA I GESTIÓ INTEGRAL (AGI)

Compromís amb la igualtat

Treballem la prevenció,  intervenció, formació,  sensibilització i la investigació en l’àmbit d’Igualtat i Atenció a les Dones per a tots aquells col·lectius i persones vulnerables o en risc d’exclusió social

Atenció integral per a dones que han patit o pateixen violència de gènere i els seus fills i filles

Atenció a famílies en situacions vulnerables. Assessorament per a una millor convivència familiar

Programes educatius i formatius de rehabilitació i reinserció per a homes que han exercit la violència

LES NOSTRES ÀREES DE TREBALL

L'ACTUALITAT DE LA FUNDACIÓ

Augmenten el femicidis als Països Catalans el 2021: 30 homes han assessinat #dones durant l' any que recentment ha acabat i cal sumar 2 casos de violència #vicària.En gairabé tots els casos hi ha un vincle familiar o sexeafectiu amb l' assessi.https://ja.cat/PEGUs

La #pandèmia duplica la fortuna de les deu persones més riques del planeta mentre el 99% de la humanitat perd ingressos. Durant aquest període han empitjorat els ingressos del 99% de la humanitat.https://ja.cat/MN4Pk

LA FUNDACIÓ AGI COL·LABORA AMB