ÀREA D'ATENCIÓ
SOCIAL

Justícia restaurativa

El programa de Justícia Restaurativa conegut per mediació penal, és un servei públic i gratuït del Departament de Justícia que gestiona la Fundació AGI, que en el Marc del paradigma de la Justícia Restaurativa, proposa una resposta al delicte centrada a reparar el dany causat a les persones i a les relacions.

L’objectiu és atendre prioritàriament la protecció de la víctima i restablir la pau social mitjançant el diàleg entre els afectats de manera que les parts, amb l’ajuda d’un professional, puguin participar activament en la solució dels problemes que ha comportat el delicte.

Servei d’urgències d’acollida social

El servei cobreix aquelles situacions imprevistes i sobtades per un succés precipitat que impedeix a la persona o persones cobrir les necessitats bàsiques immediates així com la pernoctació i manutenció mentre dura la situació de desemparament.

Es tracta de serveis d’abast municipal i/o comarcal que donen cobertura transitòria a persones o famílies del propi municipi de procedència. La Fundació AGI gestiona el servei d’urgències d’acollida social del municipi de Mollet del Vallès.

SAI. Servei d’Atenció i Intervenció al col·lectiu LGTBI

El SAI és un servei d’atenció específica de caràcter transversal adreçat al col·lectiu LGTBI, que siguin objecte de discriminació per orientació sexual, violència en l’àmbit social, comunitari, laboral, familiar o de parella.

El SAI s’inscriu a partir de l’esperit de la Llei 11/2014 del Parlament de Catalunya la qual garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per l’erradicació de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Aquesta Llei té com objectiu assegurar que el col·lectiu LGTBI pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat. Tot i que el SAI és un recurs amb la personalitat pròpia que li atorga la Llei compateix espai d’atenció amb el SIAD a partir del concepte de transversalitat. Actualment la Fundació AGI gestiona els SAI del Consell Comarcal del Maresme i el de l’Ajuntament de Ripollet.

TESTIMONIS D'USUARIS I USUÀRIES DE LA FUNDACIÓ AGI

LES NOSTRES ÀREES DE TREBALL