Concurs d'escriptura creativa de dones

Premi que volem que es consolidi al llarg dels anys per a poder acollir tota la creativitat i saber de les dones i els seus fills i filles que passen pels nostres serveis i poder oferir els texts com a lectura motivant per a la resta de dones que poden fer ús del recurs.

Es tracta d’un concurs amb primer premi al millor relat, poema, cançó, peça teatral, etc. i dos finalistes. Es valora la creativitat, l’alegria, la varietat temàtica, el llenguatge no sexista i el trencament d’estereotips per raons de gènere.

BASES

  • Participants: totes les dones i els seus fills i filles, sense límit d’edat, dels pisos d’urgència i suport de la Fundació AGI.
  • Obres: màxim 2, en català o castellà, amb 4 fulls com a molt a mà o per ordinador (Lletra Arial, 10, 1.50 d’espai interlineat). Han d’anar signats amb noms i cognoms i tenir temàtiques i gèneres literaris variats (teatre, poesia, musical, narrativa, contes…)
  • Lliurament: des del 8 d’abril fins al 22 d’abril del 2016 a les 19h. a les responsables dels pisos.
  • Premis: es lliuraran el dilluns 25 d’abril a les 16h. al pis de suport de Barcelona de la nostra Fundació.
  • Jurat: treballadores dels pisos d’urgència i suport de la Fundació AGI.
    Devolució de les obres: es queden als pisos de la Fundació i si alguna dona o menor ho sol•licita es farà fotocòpia.

ÚLTIMES NOTÍCIES