El projecte "Educadors de carrer" a la televisió local de Caldes de Montbui

Mitjançant la web Xip/TV es pot veure el reportatge de la televisió local referent al programa @ire, d’acompanyament als joves de Caldes de Montbui, projecte endegat recentment.

Veieu el programa 

És un servei d’educadors de carrer, cogestionat per els Departaments d’Acció Social i de Joventut de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i la Fundació Agi, que atén les necessitats de la població jove i adolescent.

De moment, ha començat la primera fase del projecte, que té lloc entre febrer i juliol d’aquest any i que incorpora una parella educativa al projecte per treballar la comunicació i la integració de les persones adolescents i joves del municipi des dels espais que ocupen tradicionalment.

Els objectius generals d’aquest equip de treball seran detectar les necessitats, fer una diagnosi de la realitat i acompanyar a joves i adolescents en processos de socialització, concretant-se en diverses accions i projectes a mida de les situacions que observin en els espais públics utilitzats pels joves. La part més important i primordial serà escoltar activament als joves i implicar als diversos professionals que intervenen en la seva socialització, com ara tècnics municipals o professionals de centres educatius.

El primer espai públic en que s’ha intervingut és el del Skateparc de Bugarai.

ÚLTIMES NOTÍCIES