El Programa ofereix teràpia familiar sistemàtica per a aquelles famílies que estan passant per una situació de crisi familiar, degut a una problemàtica que afecta la convivència.