El compromís i responsabilitat social va més enllà de la transferència dels coneixements adquirits. L’Àrea d’Investigació i Divulgació col·labora en qualitat de partner en programes d’investigació amb universitats catalanes i europees.