Presidenta

 

Equip

Les persones que formen part de l’equip multidisciplinari de la Fundació AGI són professionals altament qualificats i compromesos/es amb la gestió ètica i socialment responsables. 

En aquest sentit, són solidaris amb els valors de la Fundació AGI i amb les persones i col•lectius que atenem. 

Des d’aquesta política de solidaritat i responsabilitat, tant l’equip de professionals com la pròpia Fundació volem ser una entitat compromesa per avançar envers la construcció d’una societat socialment responsable i sostenible, generadora d’oportunitats per als seus membres més vulnerables. 

Els perfils professionals de l’equip de la Fundació AGI, majoritàriament, provenen dels camps social, jurídic i econòmic. És un equip multidisciplinari, compromès amb la seva tasca i que actua amb gran rigor professional, ètic i solidari.