Des de l’àmbit social d’atenció a les persones, la Fundació AGI treballa i actua en l’àmbit d’intervenció social i assistencial, a través de programes i serveis, amb l’objectiu de cobrir les necessitats de les persones, així com amb l’adequació d’aquests programes i serveis a les necessitats canviants actuals. 

Des d’aquest àmbit social, treballem amb:

 • Persones grans i la promoció de la seva autonomia.
 • Serveis alternatius a la llar per a dones.
 • Servei d’acollida d’urgència per a dones.
 • Infància i adolescència. 
 • Família.
 • Dona i igualtat.
 • Violència masclista i de gènere.
 • Atenció d’urgències socials.
 • Mesures penals alternatives.
 • Mediació i reparació penal. 
 • Formació especialitzada.
 • Gestió tècnica de programes i serveis per a Administracions Públiques i institucions privades.