Imprimeix

Des de l’àmbit social d’atenció a les persones, la Fundació AGI treballa i actua en l’àmbit d’intervenció social i assistencial, a través de programes i serveis, amb l’objectiu de cobrir les necessitats de les persones, així com amb l’adequació d’aquests programes i serveis a les necessitats canviants actuals. 

Des d’aquest àmbit social, treballem amb: