El Patronat de la Fundació AGI vetlla perquè es dugui a terme la voluntat fundacional dels seus patrons. En aquest sentit, actua solidàriament a través de diverses accions estratègiques de responsabilitat social.