El Punt d’Assessorament i Informació Familiar és un espai que ofereix a les famílies pautes d’actuació que ajudin a trobar una sortida als problemes i/o necessitats del grup familiar.