El Programa ofereix intervenció psicològica de reforç i acompanyament a persones procedents de l’àmbit penitenciari, condemnades per delictes violents, agressions sexuals o violència de gènere, que desitgen rehabilitar-se per iniciar una nova vida.