El Servei cobreix l’acollida d’urgència per a dones i fills/es que han hagut d’abandonar la seva llar per motius de seguretat física i psíquica. Es tracta d’un espai de contenció emocional i social, així com un suport transitori per fer front a situacions de violència masclista.