A través de la Llei 11/2003 i 15/2005, el Programa dóna l’oportunitat legal perquè les persones condemnades per delictes de violència puguin acollir-se a programes educatius/formatius, en tant que substituts de compliment de la sentència en un centre penitenciari.