La Fundació AGI present a les jornades de justícia restaurativa a Euskadi

AGI, i concretament la coordinadora de l’equip de Justícia Restaurativa, va estar present en la visita a EUSKADI de la Delegació de Catalunya de Justícia Restaurativa del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Es tracta d’unes Jornades per a preparar uns workshops de col·laboració entre l’equip català i l’equip basc de Justícia Restaurativa que es faran al novembre a Barcelona. D’aquí ha de sortir un conveni de col·laboració entre els dos Departaments que reculli bones pràctiques restauratives.

Les Jornades es van celebrar en els Jutjats de Bilbao i van aplegar als diferents equips d’execució Penal i Justícia Restaurativa del país Basc per explicar el seu funcionament i experiències.

En el marc d’aquest conveni i amb l’objectiu de posar en marxa aquest nou llit de col·laboració institucional entre Euskadi i Catalunya, una delegació catalana va estar a Euskadi aquests dies. Els corresponents directors, Pilar Heras i Manu Valín, van reunir als seus equips de treball per oficialitzar una relació que ja es venia mantenint en l’àmbit tècnic.

Durant dos dies, analitzaren la tasca dels seus respectius equips en les àrees de treball definides en el conveni de col·laboració, i treballaren en la preparació de la primera trobada professional que ambdues institucions celebraran el proper 14 de novembre a Barcelona.

Tant Euskadi com Catalunya han realitzat una ferma aposta per l’aplicació de mètodes de justícia més moderns i alternatius a la justícia ordinària i tradicional, l’objectiu és única i exclusivament punitiu. Són mètodes alternatius de l’anomenada justícia restaurativa, orientada a solucionar els problemes d’una manera més profunda, involucrant a la víctima i l’ofensor, fins a aconseguir un reconeixement i una reparació del dany causat. Es basa en el principi fonamental que el comportament delictiu no només viola la llei, sinó que també fereix a les víctimes i la comunitat en el seu conjunt. Per això, planteja un esforç conjunt per contribuir a solucionar el problema, les seves conseqüències i evitar la repetició.

ÚLTIMES NOTÍCIES