La Fundació AGI seleccionada de nou per Mutua Madrileña

LA NOSTRA FUNDACIÓ, PREMIADA ECONÒMICAMENT PER TERCER ANY CONSECUTIU PEL PROJECTE DE LLARS D’ACOLLIDA PER A DONES QUE HAN PATIT VIOLÈNCIA DE GÈNERE

La Fundación Mutua Madrileña ha concedit, per quart any consecutiu, 550.000 euros a un total de 23 projectes desenvolupats per entitats no lucratives que busquen millorar la realitat socioeconòmica i la qualitat de vida de col·lectius desfavorits.

Els 23 projectes -seleccionats d’entre els més de 453 que es van presentar s’emmarquen dins de les cinc categories establertes en la convocatòria: suport a persones amb discapacitat, iniciatives per lluitar contra la violència de gènere, ajuda a la infància amb problemes de salut, integració laboral de joves en risc d’exclusió social i cooperació al desenvolupament, corresponent les quatre primeres a programes que es van a desenvolupar a Espanya i l’última a l’estranger.

La nostra Fundació ha estat seleccionada en la categoria d’iniciatives per lluitar contra la violència de gènere.

L’avaluació dels projectes presentats s’ha realitzat tenint en compte el potencial de millora de les necessitats del col·lectiu beneficiari del projecte, la viabilitat tècnica, econòmica i de gestió del projecte i les seves possibilitats de continuïtat en el futur. Totes les ONG havien de tenir els seus comptes auditats i en la valoració s’ha tingut en compte que estiguin acreditades per la Fundación Lealtad.

Agraïm un cop més les aportacions i la sensibilitat social de Mutua Madrileña.

ÚLTIMES NOTÍCIES