Presentació del llibre "Teixint complicitats: Metodologies de suport a la prevenció"

Dins la X jornada de prevenció i mediació comunitària, el passat 6 d’octubre es va fer al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada la presentació d’un recull de metodologies de prevenció de conductes de risc dels infants i joves en l’àmbit local de tot Catalunya i de promoció dels vincles i la convivència comunitària.

Professionals de l’equip de mediació i reparació penal d’Agi van assistir a la xerrada i la van trobar molt interessant i instructiva.

Teixir complicitats… és el que l’equip de Prevenció i Mediació Comunitària (PMC) promou des de fa més de deu anys buscant la prevenció de conductes de risc dels infants i joves en l’àmbit local a tot Catalunya.

En la Jornada d’enguany es va presentar el llibre “Teixint complicitats: Metodologies de suport a la prevenció”.

Aquesta publicació és un recull de diferents metodologies que s’han anat elaborant en resposta a les múltiples sol•licituds realitzades des dels ajuntaments i consells comarcals. També pretén ser un manual per a qui estigui interessat a desenvolupar iniciatives de caire preventiu i a promoure els vincles i la convivència.

ÚLTIMES NOTÍCIES