Prova pilot de justícia restaurativa

El passat dimarts 27 de setembre es va dur a terme una sessió informativa promoguda pel magistrat del Jutjat penal núm. 5 de Girona a la seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona, sobre el programa pilot de Justícia Restaurativa que realitzarà aquest Jutjat.

La Fundació AGI va estar representada per la integrant de l’equip de mediació Clara Casado.

L’acte va ser presidit per la vicedegana del Col·legi, Sra. Marta Alzina i hi varen participar el director dels ST de Justícia a Girona, el Sr. Jordi Martinoy, el subdirector general de Reparació i Execució Penal a la Comunitat del Departament, Sr. Marc Ceron, el titular del Jutjat del Penal 5, Sr. José Luís Gómez Arbona, així com una professional mediadora. Al mateix hi varen assistir nombrosos col·legiats que es van mostrar molt interessats per aquesta experiència innovadora que es posarà en marxa a partir del dia 21 d’octubre d’aquest any.

El magistrat va exposar que quan consideri possible la tramitació d’un procediment de mediació penal, des del seu jutjat se’ls hi plantejarà als perjudicats i als acusats amb l’assistència lletrada. Si aquests l’accepten, el procés de mediació es portarà a terme per part dels tècnics de l’Equip de Justícia Restaurativa del Departament de Justícia, al marge del procediment penal. Des d’aquest equip s’ informarà al jutjat si s’han aconseguit acords, els quals es podran tenir en compte a l’efecte d’apreciar la concurrència d’atenuants o el perdó de la víctima en cas que la sentència fos condemnatòria. El Sr. Gómez va remarcar que l’acceptació i tramitació d’un procediment de mediació no suposarà el reconeixement de cap responsabilitat pels fets objecte del procediment penal i que el judici s’haurà de celebrar igualment.

Aquest projecte s’emmarca, entre d’altres supòsits legals, en la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte que vol oferir una resposta el més àmplia possible , no tant sols des de la vesant jurídica , sinó també des de la perspectiva social de les víctimes, que resulti reparadora del dany sofert i minimitzi d’altres efectes traumàtics que es puguin derivar de la vivència del delicte. A l’article 5, apartat k de la llei, es reconeix el dret de totes les víctimes a ser informades i a accedir als serveis de justícia restaurativa.

Els nombrosos lletrats participants varen establir un debat viu i obert amb els membres de la taula amb relació als beneficis que pot aportar l’aplicació d’aquesta experiència innovadora en un jutjat penal, tant a les persones acusades així com a les víctimes dels procediments penals.

ÚLTIMES NOTÍCIES