Reportatge sobre la Fundació AGI al Crónica Global

CRÓNICA GLOBAL publica un reportatge de la Fundació AGI com a rehabilitadora de maltractadors. 

El reportatge inclou també una entrevista a la presidenta de la Fundació Rosa M. Garriga.

>> Llegiu el reportatge

ÚLTIMES NOTÍCIES