TRANSPARÈNCIA I QUALITAT

Des de la seva creació la Fundació AGI, classificada per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques com a grup d’interès número 524, ha treballat, i treballa, a favor d’una gestió basada en la transparència i la qualitat; per això i d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, anualment audita els seus comptes i segueix les indicacions que assenyala el Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

>> Codi ètic i de conducta

Igual que la transparència, la qualitat en la gestió i projectes formen part de la filosofia de la Fundació AGI, la qual des de l’any 2004 ininterrompudament ha estat i està acreditada pel Sistema de Qualitat Integral ISO 9001:2000. 

>> Certificat del Sistema de Gestió de Qualitat AENOR

Estatuts de la Fundació AGI

Qui forma la Fundació AGI

            Estatuts

                    Patronat

Memòria d'Activitats 2020

Els comptes de la Fundació 2020

COMPROMÍS AMB LA IGUALTAT DONA-HOME

Amb la voluntat d’avançar amb la igualtat real i efectiva de dones i homes, el Patronat de la Fundació AGI vetlla per dur a terme el seu compromís amb la igualtat, potenciant accions que visualitzin, prorroguin i millorin l’efectivitat en aquest camp.

A partir del seu Pla d’Igualtat s’impulsen i fomenten mesures perquè la igualtat sigui, i és, un principi estratègic en la seva política corporativa i de Recursos Humans, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica de 22 de març per a la igualtat efectiva.

 

PREMIS I MENCIONS DE LA FUNDACIÓ

Premi memorial
Àlex Seglers
2018

Premis La Caixa 
Innovació Social
2017

Premi 
Mutua Madrileña
2013-2015-2018

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
2012

Premi Societat Barcelona 
Amics del País
2011

Premi Obra Social
Caixa Sabadell
2009-2010

Premi 
d’actuació cívica
2009

Premi al civisme 
Serra i Moret
1995