TRANSPARÈNCIA I QUALITAT

Des de la seva creació la Fundació AGI, classificada per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques com a grup d’interès número 524, ha treballat, i treballa, a favor d’una gestió basada en la transparència i la qualitat; per això i d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, anualment audita els seus comptes i segueix les indicacions que assenyala el Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

>> Codi ètic i de conducta

Igual que la transparència, la qualitat en la gestió i projectes formen part de la filosofia de la Fundació AGI, la qual des de l’any 2004 ininterrompudament ha estat i està acreditada pel Sistema de Qualitat Integral ISO 9001:2000. 

>> Certificat del Sistema de Gestió de Qualitat AENOR

>> Internacional Certification Network AENOR

Estatuts de la Fundació AGI

Qui forma la Fundació AGI

            Estatuts

                    Patronat

Memòria d'Activitats 2022

Auditoria 2022

COMPROMÍS AMB LA IGUALTAT DONA-HOME

Amb la voluntat d’avançar amb la igualtat real i efectiva de dones i homes, el Patronat de la Fundació AGI vetlla per dur a terme el seu compromís amb la igualtat, potenciant accions que visualitzin, prorroguin i millorin l’efectivitat en aquest camp.

A partir del seu Pla d’Igualtat s’impulsen i fomenten mesures perquè la igualtat sigui, i és, un principi estratègic en la seva política corporativa i de Recursos Humans, d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica de 22 de març per a la igualtat efectiva.

>> Pla d’igualtat

La Fundació AGI es compromet a crear un entorn laboral on es respecti a totes les persones que treballen en l’organització. Les actituds d’assetjament suposen una vulneració de la dignitat dels i les professionals i, per tant, no permetrà ni tolerarà cap situació d’assetjament.

>> Pla d’assetjament sexual

PREMIS I MENCIONS DE LA FUNDACIÓ

Premi memorial
Àlex Seglers
2018

Premis La Caixa 
Innovació Social
2017

Premi 
Mutua Madrileña
2013-2015-2018

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
2012

Premi Societat Barcelona 
Amics del País
2011

Premi Obra Social
Caixa Sabadell
2009-2010

Premi 
d’actuació cívica
2009

Premi al civisme 
Serra i Moret
1995