FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ

Gestió
tècnica de
programes
i serveis
de curta
durada

Aquesta àrea gestiona programes i serveis públics per encàrrec de les administracions locals i/o supramunicipals, que per ser limitats en el temps i especialitzats en el tema, els municipis i/o consells comarcals encarreguen a la Fundació AGI.

Es tracta de programes puntuals generalment de suport i prevenció durant esdeveniments populars on la disrupció de les conductes pot ocasionar situacions de risc i que a través de professionals especialitzats es poden prevenir i actuar abans que es produeixin conseqüències irreversibles.

Programes de formació
especialitzada

OBJECTIU

Els programes formatius teoricopràctics tenen com a finalitat perfeccionar les competències professionals així com garantir la qualitat dels serveis.
Garantir la qualitat dels serveis requereix un exercici continuat d’anàlisi i reflexió per tal de posar a punt o anar adaptant totes aquelles pràctiques professionals que entren en joc en l’atenció a les persones i alhora incideixen en la qualitat de les necessitats tècniques i professionals adaptades a cada moment i circumstància del procés professional.

QUÈ OFERIM

La Fundació AGI i la seva expertesa professional acumulada durant els seus 25 anys d’existència, posa a disposició d’ajuntaments, consells comarcals, ensenyament i salut, formació especialitzada pels i per les professionals que treballen en l’atenció a les dones, la infància, la família, els i les joves i adolescents, mediació, LGTBI, etc., accions formatives impartides per experts i/o expertes professionals en cada un dels àmbits mencionats.

EXPERIÈNCIA

Els últims programes formatius que durant l’any 2018 ha dut a terme la Fundació AGI es concreten en:

Ajuntament de Sant Joan Despí
Consell Comarcal del Vallès Oriental i els seus ajuntaments
Hospital de Sant Joan de Déu

Investigació, divulgació i
formació universitària

El compromís i Responsabilitat Social adquirit pel Patronat de la Fundació AGI va més enllà de la transferència dels coneixements acumulats. L’àrea d’investigació i divulgació col·labora com a soci en programes d’investigació amb universitats europees i catalanes així com departaments de l’Administració Pública i la Universitat de Barcelona a través del Màster d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Restaurativa. Tanmateix aquesta transferència de coneixements es materialitza com a centre de pràctiques, per alumnes de diverses universitats i graus professionals. Aquests/aquestes alumnes en període de pràctiques procedeixen de les següents universitats de Catalunya:

Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona IL3  
IES Sagrat Cor de Barcelona
Universitat de Girona

Universitat Oberta de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Rovira i Virgili
Universitat de Vic