2a edició del concurs d'escriptura creativa

PER A COMMEMORAR EL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES DEL 8 DE MARÇ, ARRIBA LA 2ª EDICIÓ DEL PREMI

Premi que volem que es consolidi per a poder acollir la creativitat de les dones i fills/illes i motivar així a possibles usuàries del recurs. Es valora la creativitat, l’alegria, la varietat temàtica, el llenguatge no sexista i el trencament d’estereotips.

BASES

És un concurs amb 1er premi al millor i dos finalistes.

Participants: totes les dones i fills/illes dels pisos d’urgència i suport de Barcelona.

Obres: màxim 2, en català o castellà, amb 4 fulls com a molt a mà o per ordinador (Lletra Arial, 10, 1.50 d’espai interlineat). Han d’anar signats amb noms i cognoms i tenir temàtiques i gèneres literaris variats (teatre, poesia, musical, narrativa, contes…)

Lliurament: del 2 al 12 de març del 2015 a les 19h. a les responsables dels pisos.

Premis: es lliuraran el 19 de març a les 16h. al Pis de suport de Barcelona de la nostra Fundació.

Jurat: treballadores dels pisos d’urgència i suport de Barcelona.

Devolució de les obres: es queden als pisos de la Fundació i si alguna dona o menor ho sol·licita es farà fotocòpia.